Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ve evrensel kod standardının geliştirilmesi, genişletilmesi, kullanımının yaygınlaştırılmasını...