Artık değişim ve yenilik zamanı gelmişti... İçeriklerin değiştiği ve eski konularının kaldırılıp güncel bir forum oluşturmak gerekiyordu...