birbiriyle çelişen ya da zıt iki kavramı, anlamı kuvvetlendirmek için birarada kullanmaktır.
Cümle bazında olursa paradoks adını alır.
Tezat söz sanatı.

örn. ateist imam